Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salem bäst på Södertörn

Pressmeddelande från Salems kommun 2015-08-31


Hösten 2014 gav Salemsborna mycket höga betyg till kommunen i SCB:s medborgarundersökning. Samma undersökning genomfördes i samtliga kommuner på Södertörn under hösten 2014 och våren 2015. En jämförelse mellan kommunernas resultat visar att Salem får i särklass bäst betyg från invånarna.

- Vi har all anledning att känna oss stolta, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).
- Det är särskilt glädjande att vi får så fina omdömen för äldreomsorgen och möjligheterna till kontakt, information, påverkan och förtroende.

Av de 26 områden som undersökts fick Salem högst betyg inom 19 områden och näst högst betyg inom sex områden. Det enda område som inte låg i topp var räddningstjänsten, där Salem låg på sjätte plats. Den största konkurrenten i undersökningen är Tyresö kommun som har högst betyg inom sex områden och näst högst betyg inom 13 områden.

Om undersökningen

Det är viktigt för kommunledningen att veta hur invånarna bedömer kommunen och dess verk­samheter. För att ta reda på detta genomför SCB genomför enkätundersökningar på uppdrag av kommunerna. Undersökningen är en mätning av invånarnas attityder. Det krävs inte att man varit i direktkontakt med verksamheten för att svara.

Mer information

Läs hela jämförelsen med övriga kommuner på Södertörn på www.salem.se/SCBenkat.

Kontakt

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

 

Maria Sandberg
Verksamhetscontroller
070 - 723 94 45
maria.sandberg@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016