Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ny grafisk profil för Salems kommun

Pressmeddelande från Salems kommun 2013-09-10

 

Kommunstyrelsen har godkänt ett förslag till ny grafisk profil för Salems kommun. Det tidigare grafiska uttrycket som har funnits i många år saknar riktlinjer inom många områden och behöver uppdateras för att klara de kommunikativa krav som ställs på en modern organisation. Kommunens logotyp har omarbetats och ett grafiskt dekorelement har tagits fram. All information om den nya grafiska profilen finns samlad i en grafisk profilmanual som beskriver hur kommunens nya logotyp och det grafiska dekorelementet ska användas. Här finns också information om profilfärger, bilder, bokstavsstilar, med mera.

- Det är positivt att vi nu får en komplett grafisk profil som förmedlar de värden Salems kommun står för, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Vår vision och våra värdeord har varit utgångspunkt för arbetet och den naturslinga som nu ska komplettera den moderniserade logotypen symboliserar mycket väl den "nära" kommunen Salem, avslutar Lennart Kalderén.

- Salems kommun är en stor arbetsplats med många olika verksamheter. Därför är det viktigt att det finns en gemensam nämnare för all vår kommunikation, säger kommunikationschef Elisabeth Ståhl. - När kommunikationen har en enhetlig utformning blir det lättare för våra medborgare att uppfatta att det är kommunen som är avsändare.

Om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag den 26 september kommer den nya grafiska profilen att införas successivt.

Senast uppdaterad 19 april 2016