Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunen skjuter upp åtgärder där fastighetsägare tagit kommunal mark i anspråk

Pressmeddelande från Salems kommun 2013-09-26

År 2012 antog Salems kommun en plan för att ta tillbaka kommunal mark som fastighetsägare/boende tagit i anspråk. Anledningen till beslutet var bland annat att det vid flera tillfällen varit problem att komma åt det kommunala VA-nätet vid underhållsarbete och vattenläckor. Ärendet var komplicerat då en del boende uppfattat att kommunen samtyckt till att mark tagits i anspråk intill bland annat gång- och cykelvägar.

Nu har kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat att skjuta upp kommunens åtgärder där fastighetsägare tagit kommunal mark i anspråk, då ärendets juridiska förutsättningar ska utredas på nytt. Problemet med att mark tagits i anspråk måste lösas och den fördjupade utredningen ska visa hur detta ska ske.

I samband med beslutet fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att informera berörda fastighetsägare.

Tekniska utskottets beslut

"1. KSTU beslutar att genomförandet av beslutet om markannektering tills vidare uppskjuts beroende på att nya juridiska förutsättningar framkommit, vilket leder till att frågan ska utredas på nytt.

2. KSTU uppdrar till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att ombesörja att information om KSTU:s beslut sker till berörda."

Mer information

Lennart Kalderén (M)
Ordförande i tekniska utskottet
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Anders Öttenius
Miljö- och samhällsbyggnadschef
070-623 30 61
anders.ottenius@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016