Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alliansen i Salem lägger fram en budget med högre kvalité och sänkt skatt

Pressmeddelande från Alliansen 2015-10-19

Vi har arbetat hårt med budgetprioriteringar och praktiska, kostnadseffektiva lösningar under många år. Därför har vi en stabil ekonomi med goda överskott. Vi ligger högt på i stort sett alla kvalitetsmått. Vi finns i Sverige-toppen när SCB undersöker kommuninvånarnas förtroende för sina politiker. När Södertörnskommunerna jämför kvalitet har Salem bäst lärartäthet i skolan. Elevernas resultat förbättras. Vi ligger bland de bästa när det gäller personaltäthet i förskolan. Vi har gott om personal i äldreomsorgen.

Vi ser nu att vi kan genomföra en skattesänkning på 25 öre. (För en familj där föräldrarna totalt tjänar 50 000 kr/månad motsvarar det drygt 1500 kr/år). Framför allt visar det att Salems kommun inte tar ut mer skatt än nödvändigt från sina medborgare. Salem har idag en ganska hög kommunalskatt, 19:90. Efter sänkningen kommer vi att ligga under genomsnittet för Södertörn. Därmed uppnås också ett av kommunens övergripande mål.

I budgetförslaget sker också en del satsningar. Barn som går på fritids och får syskon eller har arbetssökande föräldrar får längre vistelsetid, vilket kostar 1,7 mnkr/år. Beroende på hög efterfrågan i det fria skolvalet anordnas två nya klassrum i anslutning till Rönninge skola. Ett projekt för att utveckla barns läsande startas i samarbete mellan biblioteket och skolorna genom att biblioteket ökar öppethållandet. Två nya tjänster tillsätts inom Barn- och Utbildning: en särskolesamordnare och en handläggare som ska förebygga avhopp inom gymnasiet. Kulturskolan får extra pengar till sina musikinstrument. Inom Socialtjänsten blir det mer personal inom äldreomsorgen samt en ytterligare LSS-handläggare.

Ett nytt gruppboende inom LSS planeras till 2018. Kommunen ser över behov och möjligheter för en särskild NO-sal i Nytorpsskolan. Skogsängsskolans hemkunskapssal renoveras. Köken i Säbyskolan, Skogsängsgården och Toredalsgården byggs om under perioden. Arbetsmiljön för kommunens anställda förbättras genom ventilationsprojekt. Konstgräset på Berga bollplan byts ut 2017, det blir en mindre uppvärmningsyta i närheten av planen 2016. Dessutom ska en ytterligare 7-mannaplan få konstgräs 2016. Kommunen planerar för en 4H-gård som ett EU-projekt på Ersboda. Energibesparande åtgärder kommer att utföras för 1,8 mnkr. Vi hoppas kunna anlägga gång- och cykelväg till Östertälje via Karlskronaviken så snart som möjligt när överklagandeprocessen är klar.

- Vi sänker skatten och förbättrar kvalitén. Salemborna kan ha fortsatt gott förtroende för att vi ger valuta för skattepengarna, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, (M).

- Vår allians satsar långsiktigt och målmedvetet på läsning bland unga för att förbättra skolresultaten ytterligare, säger Mia Franzén (FP). För att kunna ta emot fler skolklasser får centrala biblioteket ökade öppettider och ett förstärkt mediautbud.

- Barn till föräldralediga får nu möjlighet at vara längre på fritids, inte enbart på förskolan. Får vi EU-pengar kommer också 4H-gården vid Ersboda att kunna bli av. Upprustningen av våra tillagningskök fortsätter, vilket glädjer oss vänner av vällagad mat, säger Ankie Bosander, (C).

- Vi gläds över den goda lärartätheten och förbättrade resultat i våra skolor, avslutar Håkan Paulson, (KD).

Mer information:

Lennart Kalderén, 070-623 29 00
Mia Franzén (FP), 070-252 99 36
Ankie Bosander, (C), 070-217 80 96
Håkan Paulson, (KD), 076-238 85 55

Senast uppdaterad 19 april 2016