Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vision och värdeord

Vår vision och våra värdeord leder oss i arbetet mot framtiden. Visionen beskriver den verklighet vi lever i men också de utmaningar som finns redan idag.

Salems vision och värdeord

Visionen ska fungera som en ledstjärna för vårt arbete och hjälpa oss utveckla vår kommun till att bli ännu bättre för våra medborgare. Våra fyra värdeord summerar våra värderingar, attityder och förhållningssätt och hjälper oss att uppnå vår vision.

Vår vision och utmaning

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Om du vill veta mer om kommunens övergripande mål, besök gärna vår sida Mål och styrning.

Våra värdeord

Samarbete

Samarbete mellan medborgare, förtroendevalda och medarbetare är en självklarhet för att vi ska nå bästa möjliga resultat. Det innebär att:

 • Vi planerar och utför vårt arbete i dialog och nära samverkan med vår omgivning.
 • Vi har tillit och respekt för varandras kompetens och ett gemensamt ansvar för att nå våra mål.
 • Vi har alla en viktig roll och tillsammans skapar vi helheten. 

Våra samarbeten utgår från tydliga roller och ger oss möjlighet att dra nytta av varandras resurser och kunskaper. Tillsammans arbetar vi smartare och effektivare för medborgarnas bästa.

Tillgänglighet

Tillgänglighet lägger grunden för bra service och kommunikation. Det innebär att:

 • Vi erbjuder tjänster och service som är tillgängliga för alla, såväl medborgare som medarbetare.
 • Vi är lätta att få kontakt med, vi lyssnar, är hjälpsamma, återkopplar snabbt och är tydliga i vår kommunikation.
 • Vi möter alla med respekt och anpassar oss efter varje unik situation.

Vår tillgänglighet förmedlar trygghet och skapar förtroende för vår verksamhet. Detta underlättar i sin tur vårt arbete.

Engagemang

Engagemang skapar glädje och energi på våra arbetsplatser och i våra verksamheter. Det innebär att:

 • Vi är professionella och stolta över vårt arbete.
 • Vi brinner för det vi gör och tar eget ansvar.
 • Vi är intresserade av vår omgivning och har en positiv och empatisk inställning till de människor vi möter.

Vårt engagemang gör vår service till medborgarna bättre och ger oss glädje och energi tillbaka.

Nytänkande

Nytänkande är en förutsättning för utveckling och förbättring. Det innebär att:

 • Vi har ett tillåtande klimat som präglas av nyfikenhet, kreativitet och mod att testa nya idéer.
 • Vi blickar framåt men ser oss också omkring och inspireras av andra.
 • Vi ser möjligheter i stället för hinder och vågar ta oss an utmaningar.

Vårt nytänkande bidrar till att vi hittar nya lösningar för att ännu bättre möta medborgarnas behov och önskemål.

Senast uppdaterad 10 november 2021