Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunfullmäktige 2023

Här hittar du kungörelser, sammanträdeshandlingar och protokoll för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2023 

Tillkännandegivande KF 2023-02-16
Handlingar KF 2023-02-16
Protokoll KF 2023-02-16

Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2023 

Tillkännandegivande KF 2023-04-20
Handlingar KF, exkl Södra Hallsta-ärendena 2023-04-20
Handlingar KF - Södra Hallsta-ärendena 2023-04-20
Handlingar KF 2023-04-20, ärende 13-15
Protokoll KF 2023-04-20
Protokollets bilagor KF 2023-04-20

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2023 

Kallelse KF 2023-06-15
Handlingar KF 2023-06-15
Justerat protokoll KF 2023-06-15 med bilagor
Protokoll KF 2023-06-15 - tillgänglighetsanpassat utan bilagor

Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2023 (extrainsatt)

Kallelse KF 2023-09-07
Handlingar till KF 2023-09-07 exkl. bilagor ärende 2
Ärende 2 Bilaga 1 - Plankarta
Ärende 2 Bilaga 2 - Planbeskrivning
Ärende 2 Bilaga 3 publiceras ej p.g.a. GDPR
Ärende 2 Bilaga 4-7 - Markavvattning m.m.
Ärende 2 Bilaga 8-15 - Naturvärdesinventering m.m
Ärende 2 Bilaga 16 - Kontrollprogram
Ärende 2 Bilagor 17-19
Ärende 2 Bilaga 20 - PM föroreningsberäkningar
Ärende 2 Bilagor 21-22
Protokoll KF 2023-09-07

Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 oktober 2023

Kallelse KF 2023-10-05
Handlingar KF 2023-10-05
Protokoll KF 2023-10-05, tillgänglighetsanpassad utan bilagor

Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2023

Kallelse KF 2023-11-23
Handlingar KF 2023-11-23
Protokoll KF 2023-11-23, tillgänglightesanpassad utan bilagor
Justerat protokoll KF 2023-11-23 med bilagor

Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2023

Föredragningslista KF 2023-12-14
Handlingar KF 2023-12-14
Tillkommande handling ärende 15
Protokoll KF 2023-12-14

Senast uppdaterad 03 januari 2024