Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Öppna sammanträden

Kommunens nämndsammanträden är öppna för allmänheten. Du har möjlighet att vara med vid nämndernas sammanträden som åhörare. Det innebär att du får sitta med och lyssna, men du får inte prata eller tycka i de ärenden som behandlas.

Dessa nämnder är du välkommen att besöka

Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden. För bygg- och miljönämnden göller följande; du som åhörare får närvara vid sammanträdets första del då allmänna ärenden avhandlas (ej beslut i bygglovs- miljö- eller planärenden). 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten.

Starttid oftast klockan 19

Sammanträdena börjar i regel kl 19 och ärendelistor finns i kommunens reception samt på biblioteket.

Senast uppdaterad 26 april 2019