Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Öppna sammanträden

Kommunens nämndsammanträden är öppna för allmänheten, efter beslut som fattades i kommunfullmäktige 1998-06-11 § 48. Du har möjlighet att vara med vid nämndernas sammanträden som åhörare. Det innebär att du får sitta med och lyssna, men du får inte prata eller tycka i de ärenden som behandlas.

Dessa nämnder är du välkommen att besöka

Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden. För bygg- och miljönämnden göller följande; du som åhörare får närvara vid sammanträdets första del då allmänna ärenden avhandlas (ej beslut i bygglovs- miljö- eller planärenden). Eftersom flera nämnder sammanträder på kvällstid då receptionen är stängd kan det vara bra att kontakta nämndsekreteraren i förväg så att du kan bli insläppt. 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten.

Starttid oftast klockan 19

Sammanträdena börjar i regel kl 19 och ärendelistor finns på kommunens hemsida under "Möten, handlingar och protokoll". 

Senast uppdaterad 26 april 2019