Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sammanträdesdagar

Här kan du se när kommunfullmäktige, nämnder, utskott och råd sammanträder under året. Observera att tider kan komma att ändras.

Kommunfullmäktige 2023

16 februari 
20 april
15 juni
7 september (extrainsatt)
5 oktober
23 november
14 december

Kommunstyrelsen 2023

9 januari
6 februari
6 mars
3 april
29 maj
28 augusti (extrainsatt)
25 september
16 oktober 
6 november
4 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

23 januari
20 februari
20 mars
15 maj
12 juni
11 september
2 oktober
23 oktober
20 november
18 december

Tekniska nämnden 2023 

Tekniska nämnden har ersatt kommunstyrelsens tekniska utskottet från 1 januari 2023.

9 februari
16 mars
17 april
11 maj
15 juni
7 september
28 september
12 oktober
9 november
7 december

Barn- och utbildningsnämnden 2023

7 februari
18 april
9 maj
13 juni
5 september
26 september
10 oktober
5 december

Bygg- och miljönämnden 2023

7 februari
7 mars
9 maj
20 juni
5 september
3 oktober
5 december

Kultur- och fritidsnämnden 2023

18 januari
9 februari
15 mars
5 april
11 maj
5 september
4 oktober
30 november

Socialnämnden 2023

12 januari
7 februari
18 april
8 maj
19 juni
4 september
9 oktober
18 december

Socialnämndens utskott

26 januari
16 februari
13 mars
20 april
15 maj 
15 juni
28 augusti
18 september
19 oktober
27 november
14 december

Rådet för funktionshinderfrågor

14 februari
9 maj
12 september
7 november

Pensionärsrådet

22 februari
24 maj
20 september
15 november

Näringslivskommittén

23 februari
1 juni
14 september
16 november

Senast uppdaterad 10 juli 2023