Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sammanträdesdagar

Här kan du se när kommunfullmäktige, nämnder, utskott och råd sammanträder under året. Observera att tider kan komma att ändras.

Kommunfullmäktige 2024

22 februari
25 april
13 juni
3 oktober
7 november
28 november

Kommunstyrelsen 2024

12 februari
4 mars
8 april
27 maj
17 juni
23 september
28 oktober 
18 november
16 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024

29 januari
15 februari
25 mars
13 maj
3 juni
9 september
14 oktober
4 november
2 december

Tekniska nämnden 2024 

8 februari
7 mars
11 april
30 maj
18 juni
12 september
10 oktober
24 oktober
14 november
12 december

Barn- och utbildningsnämnden 2024

6 februari
16 april
28 maj
11 juni
3 september
8 oktober
22 oktober
3 december

Bygg- och miljönämnden 2024

 6 februari
 5 mars
16 april
 28 maj
 18 juni - inställd
 3 september
 8 oktober
12 november
 10 december

Kultur- och fritidsnämnden 2024

8 februari
11 april
30 maj
5 september
10 oktober
5 december

Socialnämnden 2024

5 februari
15 april
28 maj
10 juni
2 september
7 oktober
9 december

Socialnämndens utskott 2024

22 januari
19 februari
18 mars
29 april
20 maj 
3 juni
26 augusti
16 september
21 oktober
18 november
2 december

Rådet för funktionshinderfrågor 2024

27 februari
21 maj
17 september
12 november

Pensionärsrådet 2024

21 februari
15 maj
11 september
20 november

Näringslivskommittén 2024

1 februari
30 maj
12 september
21 november

Senast uppdaterad 10 juni 2024