Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunfullmäktige 2022

Här hittar du kungörelser, sammanträdeshandlingar och protokoll för kommunfullmäktige 2022.

Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 december 2022 

Kallelse och underlag till KF 8 december ärende 29-44
Valärenden till KF 8 december ärende 1-28 uppdaterad f.m.8 dec

Protokoll KF 2022-12-08 - Google Dokument.pdf

Uppropslista 

Svar på interpellation från Anders Klerkefors.pdf

Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2022

Tillkännagivelse och underlag inför KF 2022-11-24 
Protokoll KF 2022-11-24 - Google Dokument.pdf
Upprop och voteringslista.pdf

Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 20 oktober 2022

Tillkännagivande extra KF 2022-10-20
Protokoll KF 2022-10-20
Uppropslista KF 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2022

Tillkännagivande KF 2022-10-06 och underlag  
Protokoll KF 2022-10-06 
Uppropslista och voteringslista 

Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2022

Tillkännagivelse KF 2022-06-16 
Kallelse och underlag KF 2022-06-16   
KF protokoll 2022-06-16   
Uppropslista KF 2022-06-16

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022

Kallelse till kommunfullmäktige 2022-04-28 
Ärende 1 
Ärende 2 del 1.pdf
Ärende 2 del 2.pdf
Ärende 2 del 3 
Ärende 3 
Ärende 3 bilaga 1.pdf
Ärende 3 bilaga 2 
Ärende 3 bilaga 3b.pdf
Ärende 3 Bilaga 4
Ärende 3 bilaga 5 
Ärende 4-5
Ärende 6-8.pdf
Ärende 9-11 

Protokoll KF 2022-04-28
Voteringslista 
Uppropslista

Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2022

Tillkännagivande KF 2022-02-24
Handlingar KF 2022-02-24
Protokoll KF 2022-02-24
Protokoll KF 2022-02-24 omedelbar justering § 4 
Bilaga KF 2022-02-24 

Senast uppdaterad 12 juli 2023