Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Bilda förening

Här kan du läsa om hur man gör när man bildar en förening i Salem.

Hur man bildar en bidragsberättigad förening i Salem

1. För att kunna starta en bidragsberättigad förening i Salem måste det finnas 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder 5-20 år. Även medlemmar över 20 år är naturligtvis välkomna att vara med. Det går naturligtvis också att bilda egna föreningar med medlemmar i åldrarna över 20 år, men de blir inte bidragsberättigade.

2. Kalla samman till ett första möte för de intresserade.

3. På mötet, som kallas konstituerande möte, bildas en tillfällig styrelse (interimstyrelse) bestående av:

  • Ordförande - ansvarig för mötet och för den nybildade styrelsens arbete.
  • Sekreterare - för protokoll över mötet där bl a en speciell paragraf ska ta upp vem som tecknar föreningens konto. Det är vanligen ordföranden och/eller kassören.
  • Kassör - som ska ha hand om föreningens ekonomi och se till att föreningen så snabbt som möjligt får ett postgirokonto.

Dessutom ska ytterligare ett antal styrelsemedlemmar utses med olika valfria funktioner t ex vice ordförande, materialförvaltare eller enbart övrig medlem i styrelsen. Styrelsen bör bestå av ett udda antal medlemmar t ex 5, 7 eller 9 st.
Slutligen ska en eller två revisorer utses med uppgift att granska föreningens verksamhet och ekonomi. Revisorer ska inte ingå i styrelsen.

4. På mötet ska också beslutas om vilka stadgar som föreningen ska anta. Riksorganisationerna har ofta normalstadgar som kan användas.

5. Mötet ska besluta om vilken riksorganisation man ska ansluta sig till. Ungdomsstyrelsen har förteckning över "godkända" ungdomsorganisationer. I undantagsfall kan Kultur- och fritidsnämnden enligt bidragsreglerna godkänna en förening som inte har någon riksanknytning.

6. Sekreteraren gör ett utdrag ur paragrafen som handlar om vem som får teckna föreningens ekonomi varpå kassören med detta papper går till posten och ansöker om postgiro för föreningen.

7. Sekreteraren skickar en ansökan om medlemskap till den riksorganisation man önskar tillhöra.

8. Med bankgiro eller plusgiro och medlemskap i en riksorganisation ansöker nu den nya föreningen om registrering i Salems kommun på en speciell blankett.
Till ansökan ska också bifogas:

  • Protokollshandlingar från konstituerande möte
  • Stadgar
  • Medlemsförteckning eller revisorsstyrkt intyg om antal medlemmar enligt de allmänna bestämmelserna
  • Bevis på anslutning till riksorganisation
  • Uppgift om föreningens bankgiro eller plusgirokonto

9. Aktivitetsbidrag och grundbidrag utgår i och med godkännandet, helt enligt bidrags-. normerna. Grundbidrag utgår nästa kalenderår efter att föreningen haft konstituerande årsmöte och alltså kan visa upp protokoll på att man bildat föreningen, verksamheten och vilka som är ansvariga inom föreningen.

För ytterligare frågor, tag kontakt med Kultur- och fritidsenheten. Annika Holmertz tel: 08-532 599 13, e-post annika.holmertz@salem.se
Därefter ber vi på Kultur- och fritidssenheten hälsa er välkomna bland de bidragsberättigade föreningarna i Salem.

Senast uppdaterad 19 oktober 2021