Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bilda förening

Här kan du läsa om hur man gör när man bildar en förening i Salem.

Hur man bildar en bidragsberättigad förening i Salem

1. För att kunna starta en bidragsberättigad förening i Salem måste det finnas 10 medlemmar i bidragsberättigad ålder 5-20 år. Även medlemmar över 20 år är naturligtvis välkomna att vara med. Det går naturligtvis också att bilda egna föreningar med medlemmar i åldrarna över 20 år, men de blir inte bidragsberättigade.

2. Kalla samman till ett första möte för de intresserade.

3. På mötet, som kallas konstituerande möte, bildas en tillfällig styrelse (interimstyrelse) bestående av:

  • Ordförande - ansvarig för mötet och för den nybildade styrelsens arbete.
  • Sekreterare - för protokoll över mötet där bl a en speciell paragraf ska ta upp vem som tecknar föreningens konto. Det är vanligen ordföranden och/eller kassören.
  • Kassör - som ska ha hand om föreningens ekonomi och se till att föreningen så snabbt som möjligt får ett postgirokonto.

Dessutom ska ytterligare ett antal styrelsemedlemmar utses med olika valfria funktioner t ex vice ordförande, materialförvaltare eller enbart övrig medlem i styrelsen. Styrelsen bör bestå av ett udda antal medlemmar t ex 5, 7 eller 9 st.
Slutligen ska en eller två revisorer utses med uppgift att granska föreningens verksamhet och ekonomi. Revisorer ska inte ingå i styrelsen.

4. På mötet ska också beslutas om vilka stadgar som föreningen ska anta. Riksorganisationerna har ofta normalstadgar som kan användas.

5. Mötet ska besluta om vilken riksorganisation man ska ansluta sig till. I undantagsfall kan Kultur- och fritidsnämnden enligt bidragsreglerna godkänna en förening som inte har någon riksanknytning.

6. Ansök om att bilda en förening hos skatteverket så att ni får ett organisationsnummer.

7. När ni fått organisationsnummer hos skatteverket kan ni ansöka om att bli en registrerad förening i Salems kommun.

Ansök om att bli registrerad förening i Salems kommun

Börja med att lägga in föreningen i Salems kommuns bidrags- och bokningssystem där även föreningsregister finns. Den som är utsedd av föreningen går in i systemet med Bank-id och gör den första registreringen. Här hittar du länk till systemet.

  1. Klicka på "Vita gubben" uppe till höger och vidare på Inställningar. Lägg in kunduppgifterna och Spara längst ner.
  2. Gå sedan tillbaka första sidan. Klicka på registrera förening. Fyll i uppgifterna.
  3. Nästan längst ner i dokumentet kan man lägga till filer. Lägg till följande dokument: Protokollshandlingar från konstituerande möte, föreningens stadgar, medlemsförteckning eller revisorsstyrkt intyg om antal medlemmar, bevis på anslutning till riksorganisation. 
  4. När allt är ifyllt och filer är bifogade. Klicka på Skicka längst ner.

Kultur och fritidsförvaltningen tittar igenom bifogade dokument och föreningen får via boknings- och bidragssystemet ett godkännande eller meddelande om något behöver kompletteras. När föreningen är godkänd i systemet skickar Kultur- och fritidsförvaltningen vidare ärendet till Kultur- och fritidsnämnden. 

Kultur- och fritidsnämnden tar sedan beslut om föreningen blir en registrerad förening i Salems kommun. När föreningen är registrerad så behöver föreningen varje år uppdatera sin information och skicka in bokslut, verksamhetsberättelse, revsionsberättelse samt årsmötesprotokoll för att få behålla registreringen.

Aktivitetsbidrag och grundbidrag utgår i och med godkännandet, helt enligt bidrags-. normerna. Grundbidrag utgår nästa kalenderår efter att föreningen haft konstituerande årsmöte och alltså kan visa upp protokoll på att man bildat föreningen, verksamheten och vilka som är ansvariga inom föreningen.

För ytterligare frågor, tag kontakt med Kultur- och fritidsenheten. Annika Holmertz tel: 08-532 599 13, e-post annika.holmertz@salem.se
Därefter ber vi på Kultur- och fritidssenheten hälsa er välkomna bland de bidragsberättigade föreningarna i Salem.

Senast uppdaterad 08 september 2022