Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Länsstyrelsen avslår överklaganden på Rönninge centrum-planen

Pressmeddelande från Salems kommun 23 maj 2014

 

I februari fattade kommunfullmäktige beslut om en ny detaljplan för Rönninge centrum. Beslutet överklagades dels till Länsstyrelsen och dels till Förvaltningsrätten.

Länsstyrelsen har fattat beslut om de överklaganden som gäller plan- och bygglagen. Tretton av överklagandena avvisas eftersom de som överklagat inte har rätt att överklaga. Övriga överklaganden avslås av Länsstyrelsen eftersom de skäl som angetts inte är tillräckligt starka för att upphäva beslutet.

Två personer har även överklagat kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten som gör en så kallad laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten har ännu inte fattat något beslut.

Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen har kommunerna stort självbestämmande att besluta hur marken i kommunen ska användas. Länsstyrelsens bedömning fokuserar på att avgöra om kommunens beslut om planen ligger inom plan- och bygglagens handlingsutrymme.

Mer information

Läs hela beslutet från Länsstyrelsen i bifogad bilaga.

Senast uppdaterad 19 april 2016