Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis Södertörns överförmyndarnämnd

Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 23 november är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Södertörns överförmyndarnämnd 

Sammanträdesdatum

2022-11-23

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-24

Överklagandetiden går ut

2022-12-15

Datum då anslaget tas ned

2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet finns tillgängligt hos Södertörns överförmyndarnämnd

Sekreterare

Ulrika Eriksson

Senast uppdaterad 24 november 2022