Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis Södertörns överförmyndarnämnd

Protokoll från Södertörns överförmyndarnämnds sammanträde den 13 juni 2024 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Anslagsbevis Södertörnsöverförmyndarnämnd 2024-06-13

Organ

Södertörns överförmyndarnämnd 

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-14

Överklagandetiden går ut

2024-07-05

Datum då anslaget tas ned

2024-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Protokollet förvaras hos Södertörns överförmyndarnämnd

Sekreterare

Ulrika Eriksson

Senast uppdaterad 14 juni 2024