Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Moderaternas budgetförslag 2025: "En ansvarsfull budget i balans"

Salems kommun står fortfarande, precis som många av dess invånare inför stora ekonomiska utmaningar, med skenande kostnader, höga räntor och många osäkerhetsfaktorer. Kommunen måste se över sin organisationsstruktur och noggrant budgetera för att hantera de ökande kostnaderna. Ambitionen att amortera ner skulderna måste vara central. Detta för att låneskulden per invånare inte ska bli ohanterlig samt att våra kärnverksamheter ska kunna ge den service invånarna har rätt att kräva.

– Moderaterna har historiskt sett varit noggrann med att hantera våra invånares skatteintäkter ansvarsfullt. Kommunen måste ha en stabil ekonomi där man uppfyller överskottsmålen och samtidigt har ett tydligt ledarskap. Tyvärr så leder nuvarande styre med stöd av Vänsterpartiet oss i motsatt riktning. 

– Att så lättvindigt överge överskottsmålet och utan en tydlig ambition så  är den ekonomiska inriktningen förödande för kommunens ekonomi. I förlängningen kommer det påverka den omsorg till våra barn och äldre som är så centrala för våra invånare, säger Rickard Livén, oppositionsråd.

– Moderaterna levererar en budget som ett enskilt parti. Vi pekar på ambition och ansvar men kan ändå fortsätta tillföra resurser till många av de initiativ som startades under det tidigare moderatledda styret. Kommunens invånare röstade för ett styre lett av Moderaterna 2022, vi kommer att hedra detta förtroende i vår nya roll, fortsätter Rickard Livén.

Läs Moderaternas budgetförslag 2025 samt ekonomisk plan 2026-2027 i sin helhet här.

Kontaktuppgifter 

Rickard Livén, oppositionsråd (M) 

070-731 69 64 

rickard.liven@salem.se

Senast uppdaterad 13 juni 2024