Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detaljplanen för Södra Hallsta upphävd

I april 2023 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Södra Hallsta, ett beslut som därefter överklagades. Den 26 mars 2024 meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver kommunens beslut om antagen detaljplan. Den 3 juli 2024 meddelades Salems kommun att kommunen inte får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

I området Södra Hallsta har Salems kommun planerat för ett nytt bostadsområde med bland annat LSS-boende, förskola och en ny tvärförbindelse. Den antagna detaljplanen överklagades och därefter upphävde Mark- och miljödomstolen beslutet om antagen detaljplan. Salems kommun sökte prövningstillstånd men har den 3 juli blivit nekade detta. Det innebär att beslutet om den upphävda detaljplanen för Södra Hallsta står fast.

Senast uppdaterad 04 juli 2024