Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Omsorg & stöd.

Vad kan jag få för hjälp med att bryta mitt beroende av alkohol/narkotika?

Beroende och missbruk hos vuxna

Om du vill ha information om  ditt eget eller en anhörigs beroende eller missbruk kan du vända dig till socialsekreterare hos vuxenenheten eller till Salems lokala beroendemottagning. Här kan du få hjälp med behandling eller andra insatser, rådgivning med mera.

När du ringer till socialtjänsten får du prata med en socialsekreterare och ni bokar tid för ett rådgivande samtal. Om du därefter vill ansöka om en insats gör socialsekreteraren tillsammans med dig en utredning för att hitta en lämplig insats. Vård och behandling kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är och vilka behov som framkommer. Ibland kan insatserna ges i öppenvård och ibland i form av behandlingshem.

Rådgivning kan du få från socialsekreterare inom vuxenenheten

08-532 598 00

Rådgivning kan ske anonymt!

Du kan också vända dig direkt till Salems lokala beroendemottagning. Beroendemottagningen finns i samma lokaler som Arbete & Försörjning i Söderby Park. Kontakta Beroendemottagningen för bokning av besökstid.

Beroendemottagning

Telefon: 08 -123 457 68 eller 08 - 123 470 69

Telefonrådgivning och nyanmälan hos sjuksköterska: 

måndag - fredag kl. 09:00 - 09:30

Öppettider : månd - torsd 08:00 - 16:00 samt fredag 08:00 - 15:00

MiniMaria Salem för dig under 21 år

MiniMaria Salem Mottagningen vänder sig till ungdomar upp till 20 år som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol/narkotika samt ungdomar med psykisk ohälsa kombinerat med missbruksproblematik. Ungdomar, föräldrar, kamrater, skola eller andra som har frågor runt detta är välkomna att ta kontakt. Det är ett samarbete mellan Salems kommun och Maria Ungdom, Stockholms Läns Landsting.

Vi kan erbjuda: 

  • Rådgivning, stöd samt konsultation till ungdomar, föräldrar, anhöriga samt skolor, fritidsgårdar med mera  
  • Missbruksbedömning 
  • Missbruksutredning 
  • Familjesamtal 
  • Missbruksbehandling 
  • Läkarbedömning

Kontakt;

Johan Adam, Ungdomsbehandlare

08-532 598 09 eller 070-720 96 90

johan.adam@salem.se

Anne-Margrethe Murray, chefssjuksköterska

08-123 474 67 

anne-margrethe.murray@sll.se

Adress:   Säbyhallsvägen 16-18

Mottagningens öppettider: Tisdagar 08.00 - 18.30 

Helger och kvällar hänvisar vi akuta ärenden till  Maria Ungdom, telefon 08-123 474 10. Maria Ungdom är ytterligare en resurs med akutmottagning, avdelning och öppenvård, som vi samarbetar med.