Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Samråd för detaljplan för Salem 5:67, plan nr 83-21

Ett förslag till detaljplan för Salem 5:67, plan nr 83-21, sänds ut för samråd och remiss med standardförfarande enligt PBL (SFS 2010:900) 5 kap 7 §, i dess lydelse fr om den 2 januari 2015.

Planområdet tillhör kommundelen Söderby och är avgränsat till fastigheten Salem 5:67. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av fyra parhus inom den västra delen av fastigheten Salem 5:67. Detaljplanen syftar även till att införa varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud för befintligt flerbostadshus, med hänsyn till höga kulturhistoriska värden.

Planförslaget bedöms inte avvika från den gällande översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Samråds- och remisstiden pågår från den 17 december 2019 till den 31 januari 2020.

Planförslagets samtliga handlingar finns att läsa på följande platser:

● Kommunens hemsida www.salem.se under Bygga & bo, kommunens planarbete,
pågående planarbeten
● Kommunhusets entré, Säby torg 16
● Biblioteket vid Salems centrum

Senast den 31 januari 2020 kan du lämna synpunkter på planförslaget till Bygg- och miljönämnden på adress Salems kommun, bygg- och miljönämnden 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se. Frågor om planförslaget besvaras av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på
msb@salem.se

Senast uppdaterad 17 december 2019