Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis kommunstyrelsens tekniska utskott

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott sammanträde 2022-12-14 är nu justerat och finns bevarat hos nämndsekreteraren. Vill du överklaga beslutet måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Sammanträdesdatum

2022-12-14

Datum då anslaget sätts upp

2022-12-15

Överklagandetiden går ut

2023-01-05

Datum då anslaget tas ned

2023-01-06

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekretere

Karin Ternbom

Länk till protokollet

Senast uppdaterad 28 oktober 2022