Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2023-03-16 är nu justerat och finns hos nämndsekreteraren. Vill du överklaga beslutet måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-16

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-17

Överklagandetiden går ut

2023-04-07

Datum då anslaget tas ned

2023-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare

Karin Ternbom

Länk till protokollet

Senast uppdaterad 17 mars 2023