Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis tekniska nämnden

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2023-09-07 är nu justerat och finns hos nämndsekreteraren. Vill du överklaga beslutet måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-07

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-08

Överklagandetiden går ut

2023-09-29

Datum då anslaget tas ned

2023-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare

Karin Ternbom

Länk till protokollet

Senast uppdaterad 08 september 2023