Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis SNUS

Protokoll från socialnämndens utskotts sammanträde den 23 oktober 2023 är nu justerat och finns bevarat hos nämndsekreteraren. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum

2023-10-23

Datum då anslaget sätts upp

2023-10-24

Överklagandetiden går ut

2023-11-14

Datum då anslaget tas ned

2023-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Hos nämndsekreterare

Sekreterare

Marina Furukvist

Senast uppdaterad 24 oktober 2023