Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anslagsbevis SNUS

Protokoll från socialnämndens utskotts sammanträde den 19 september 2022 är nu justerat och finns bevarat hos nämndsekreteraren. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum

2022-09-19

Datum då anslaget sätts upp

2022-09-20

Överklagandetiden går ut

2022-10-11

Datum då anslaget tas ned

2022-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Hos nämndsekreterare

Sekreterare

Emelin Atas

Senast uppdaterad 21 september 2022