Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Bygga bo & miljö.

Golvbrunn i garage?

Privata villagarage, som nyuppförs och ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp ska som regel inte ha golvbrunn. Eftersom fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg finns det ingen anledning för garage att ha golvavlopp kopplat till det kommunala spillvattennätet. Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några behandlingsbara näringsämnen. Det finns också en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/garaget vid kraftigt regn. Garage ska i första hand torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och grus.

Finns det särskilda omständigheter (t.ex. yrkesmässiga ändamål) som gör att golvbrunn behövs i garaget ska oljeavskiljare installeras. Oljeavskiljaren ska uppfylla Salems kommuns riktlinjer för oljeavskiljare.

Om garaget ligger utanför kommunalt verksamhetsområde ska miljöenheten göra en bedömning av vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Brunnen ska inte vara kopplad till den enskilda avloppsanläggningen.