Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Bygga bo & miljö.

Hur överklagar jag bygg- och miljönämndens beslut?

Om du inte är nöjda med bygg- och miljönämndens beslut kan beslutet överklagas enligt 43 § förvaltningslagen (2017:900). En överklagan ska alltid göras skriftligen.
Nämnden prövar om ditt överklagande har kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Stockholm om inte nämnden ändrar beslutet till det sätt som ni begär. Besvärshänvisning.