Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Bygga bo & miljö.

Vad får jag bygga med "attefallsregeln"?

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov;

Observera att dessa åtgärder är anmälningspliktiga.

  • Uppföra fristående komplementbyggnader eller mindre bostad om max 30 kvadratmeter byggnadsarea.
  • Göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea i anslutning till huvudbyggnaden.
  • Bygga två takkupor: Obs! två takkupor får max finnas på byggnaden och åtgärden får endast utföras om den inte innebära någon inverkan på bärande konstruktion.
  • Inreda ytterligare en bostad i befintlig huvudbyggnad.

Det finns inte någon begränsning av antalet komplementbyggnader så länge den totala arean inte överstiger 30 kvadratmeter. Den högsta höjden från marken till taknock får vara 4,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.