Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Runsten på äng.

Forntid och historia i Salem

Salem är en historisk bygd med många fornminnen och kuturhistoriskt intressanta miljöer. Den rika förekomsten av gravar och boplatser från bronsålder antyder att det under ca 5000 år funnits en utvecklad bebyggelse i området och att Bornsjön spelat en central roll. Främst är det fornminnen från brons- och järnålder som hittas.

I kommunen finns t ex den vackra kyrkan vid Bornsjön med delar från det sena 1000-talet. En fornstig finns i anslutning till kyrkan.

På Söderby gravfält finns ca 300 st fornlämningar av olika slag. Här kan du även besöka kaffestugan som drivs av Botkyrka-Salems Hemslöjdsförening.

Runt Bergaholms gård finner vi två st gravfält. Ett stort väster om gården och ett mindre i anslutning till Bornsjöstigen (Start vid Stenbrottet öster om Bergaholm).

Skårbyröset vid Bergaholmsröset är ett av länets finaste bronsåldersgravrösen.

Runsten finns även i Salem, fem st, bla vid Bergaholm, Söderby och Bornö.

Fornborgar finns även i Salem, bl a i Hallsta, men den mäktigaste ligger på Männön ute i Bornsjön.

Runt Bornsjön ligger flera intressanta områden med vackra byggnader och mångårig historia t ex Bergaholm, Högantorp och Vällinge. Inte minst Lundby parstuga är intressant att besöka. Den är byggnadsminnesförklarad och är öppen för besök.

Stockholms Länsmuseum har i sinasamlingar publicerat ett antal äldre foton från Salems Hembygdsförenings samling. Du kan se dem här!

Söderby Sanatorium

Söderby Sanatorium anlades i början av 1900-talet och var en plats dit Stockholms stad skickade sina tuberkulossjuka. Området blev under 1960-talet långvårdssjukhem och fr o m 1990 äger Söderby Park AB sanatoriet för att bygga bostäder och arbetsplatser. Området är ett s k riksintresse för kulturmiljöer.

Rönninge och Uttringe

Dår järnvägen drogs fram under 1880-talet växte det fram ett stationssamhälle runt Rönninge station. Under 1960-talet utökades Salem med radhusstaden Salemsstaden.
I kommundelen Rönninge finns också många vackra byggnader och miljöer från 1900-talets början bla Rönninge gård och Uttringe gård.

Lundby Parstuga 

Lundby Parstuga är öppen med värdar från Salems Hembygdsförening på plats. Välkomna till den av Salems Hembygdsförening, Stockholm Vatten och Länsstyrelsen renoverade parstugan och en avkopplande miljö. Tag gärna med kaffekorg och filt; några bänkar med bord finns utspritt. Lundby Parstuga ligger vid korsningen på vägen mot Högantorp och vägen till Vällinge.

 

Senast uppdaterad 17 maj 2024