Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information till dig som företagare

Salems kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset kontinuerligt. Kommunen har tagit beslut om att göra ett antal näringslivsfrämjande åtgärder för det lokala näringslivet. Här hittar du även samlad information från olika aktörer till dig som är företagare.

Coronavirusets framfart får potentiellt stora konsekvenser för ekonomin och det lokala näringslivet. Kommunen kommer därför att göra ett antal näringslivsfrämjande åtgärder för att underlätta för företagen i det aktuella läget. 

  • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och avgifter beträffande ordinarie tillsyn. Anstånd ges tillsvidare. 
  • Kommunen ska förkorta betaltiden ned till 20 dagar till kommunens leverantörer för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Kommunen ska också förlänga tidsfrister där så är möjligt.
  • Handläggning av tillstånd för uteserveringar prioriteras, så att de kan öppna snarast.

Kommunen tillsätter en ”företagslots” som får till uppgift att ledsaga företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för att ledsaga kring de förslag som riksdag och regering kommit med. Företagslots och näringslivsansvarig Rebecka Grunditz finns att kontakta på rebecka.grunditz@salem.se.

Viktiga länkar för företagare:

  • Verksamts hemsida samlas information om det nya coronaviruset från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Informationen är viktig för dig som företagare att känna till.

  • På Tillväxtverkets hemsida finns information om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna. 

  • På Företagarnas hemsida har samlat informativa artiklar som berör coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare.

Senast uppdaterad 11 juni 2021