Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Underrättelse - Granskning för detaljplan för Södra Ekdalen, plan nr 81-76

Detaljplan för Södra Ekdalen, plan nr 81-76

Kommunstyrelsen beslutade den 17 juni 2024 att sända det av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättade planförslaget för Södra Ekdalen på granskning. Planförslaget har upprättats enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) med standardförfarande enligt 5 kap. 7 § i dess lydelse från och med 2 januari 2015.

Planområdet är beläget vid sjön Uttran i sydvästra Rönninge. Planförslaget syftar till att skydda värdefull natur- och kulturmiljö, möjliggöra nya småhus och möjliggöra en upprustning av Uttringe gårds väg. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Granskning pågår

Granskningstiden pågår från 24 juni 2024 till och med 18 augusti 2024.

Planförslaget finns att läsa på följande platser:

  • Kommunens hemsida: salem.se/sodraekdalen
  • Biblioteket Murgrönan, Säby torg/Säbyhallsvägen 30
  • Kommunhusets entré, Säby torg 16

Skicka in dina synpunkter

Senast den 18 augusti 2024 kan du lämna synpunkter på planförslaget till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på adress Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Säby Torg 16, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se. Märk brev eller e-post med namnet Södra Ekdalen.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vid frågor om planförslaget, kontakta Jonas Hanifi, planarkitekt, på jonas.hanifi@salem.se.

Senast uppdaterad 27 juni 2024