Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktuella anslagsbevis

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2022. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Organ

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum

2022-10-06 

Datum då anslaget sätts upp

2022-10-13

Överklagandetiden går ut

2022-11-03

Datum då anslaget tas ned

2022-11-04 

Sekreterare

Carl-Fredrik Duse 

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet

 Protokoll KF 2022-10-06

 

Senast uppdaterad 23 februari 2023