Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förtroendevald i Salems kommun?

Här hittar du mer information för dig som förtroendevald i Salems kommun, bland annat blanketter för begäran om sammanträdesarvode, kilometerersättning och begäran om förlorad arbetsinkomst.

Observera att utbetalning sker månaden efter du skickat in blanketten till kommunsekreteraren. Exempel: Blanketten för arvode och traktamente för sammanträden i april inkommer till kommunen den 30 april, då sker utbetalning den 25 maj.

Tidrapportering förtroendevalda

Begäran om sammanträdesarvode och förlorad inkomst

Tänk på att:

  • Blankett för begäran om sammanträdesarvode krävs enbart för sammanträden där tjänsteperson från Salem saknas och inget officiellt protokoll upprättas.
  • Vid ansökan om förlorad arbetsinkomst ska påskriven lönespecifikation bifogas som visar vilken lön som har förlorats.

Mall för traktamente

Reglementen

Här finns kommunfullmäktiges arbetsordning samt nämndernas reglementen

Arvode

Här hittar du information om arvoden för förtroendevalda

Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du kommunfullmäktiges och nämndernas publicerade handlingar och protokoll

Anmäl ditt bankkonto hos Swedbank

Swedbank administrerar våra utbetalningar. Om du inte registrerar ditt bankkonto hos Swedbank får du hem en utbetalningsavi. Du behöver inte ha ett bankkonto hos Swedbank.

Registrera ditt bankkonto på Swedbanks hemsida här

Lönebesked

Här finns information om hur du ser vilka arvoden som har betalats ut till dig. 

Preliminär A-skattsedel när du är ny förtroendevald

För att vi ska kunna dra rätt skatt måste du lämna in en preliminär A-skattsedel till oss. Enklast beställer du den via Skatteverkets hemsida

Mejla din skattesedel till salem@habo.se

Om du vill att vi ska dra mer skatt än tabellskatt måste detta meddelas lönenheten via e-post: salem@habo.se. Då behöver du inkomma med ett jämkningsunderlag från Skatteverket eller meddela om du vill betala in extraskatt (meddela summa som ska dras per månad). 

Mejla din skattesedel till salem@habo.se

Information till partierna inför val

För att sätta upp valaffischer krävs tillstånd. Mer information finns här. 

Valnämnden fastställde 2024-04-18,§ 23 "Reviderade riktlinjer för ordning kring röstmottagningslokaler"

Senast uppdaterad 14 maj 2024