Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det här kan du göra själv

Just nu är det viktigt att se till att begränsa spridningen av coronaviruset. För ens egen skull och för ens omgivning måste vi alla samarbeta och se till att göra det vi kan för att minska smittspridningen. Tillsammans hjälps vi åt att skydda våra känsligaste medmänniskor, och varandra.

Myndigheternas strategi är inriktad på att begränsa spridningen av viruset. Det innebär att alla med förkylningssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter för att minska risken att smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och bidrar till minskad spridning.

Vad du kan göra för att begränsa smittspridning

För att minska risken för smittspridning är Folkhälsomyndighetens rekommendationer i dagsläget:

  • Det är viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till arbetet om de får symptom på luftvägsinfektion.

  • Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden – och aldrig göra ett besök om man upplever förkylningssymptom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara. 

  • Du kan själv för att minska risken att bli smittad/smitta andra genom att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten cirka 30 sekunder, före måltid, mathantering, efter toalettbesök samt efter att ha varit utomhus. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Om du är sjuk eller har symptom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget att alla som har förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Rekommendationen gäller såväl i arbetslivet, skola och förskola som i privatlivet.

De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra. Ring telefonnummer 113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm har även tagit fram ett självtest. Här kan du göra en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller om du bör kontakta vården.

Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du som vanligt ringa 1177. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Om du behöver söka vård är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. 

Läs mer om hur du går tillväga på 1177 Vårdguidens hemsida.

Senast uppdaterad 11 juni 2021