Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Halverade utsläpp genom samordnad varudistribution

Koldioxidrelaterade utsläpp har halverats sedan starten av projektet Samordnad varudistribution på Södertörn. Förutom den direkta miljövinsten syftar även projektet till ökad trafiksäkerhet vid skolor och förskolor.

Sedan september 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution. – En stor enighet råder i att det krävs ett agerande för att uppnå ett hållbart samhälle och där har Södertörn genom samordnad varudistribution tagit ett regionalt ansvar i klimatfrågan säger Jenny Bejker, senior projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn.

Att kommunerna på Södertörn upphandlat en distributör som enbart kör på förnyelsebara drivmedel har inneburit en halvering av koldioxidutsläppen för varutransporter. Samordningen pekar även mot en ökad trafiksäkerhet kring kommunernas skolor och förskolor genom att sex gånger färre lastbilar än tidigare nu levererar till verksamheterna.

– Att redan nu kunna se den samhällsekonomiska nytta som projektet bidrar med känns naturligtvis väldigt roligt säger Jenny.

Södertörnssamarbetet kommer att tillsammans med Länsstyrelsen göra en utvärdering av samtliga miljömål, t.ex. minskat antal körda mil, minskade partikelutsläpp och mindre buller.

– Samordnad varudistribution har en ambition är att inte enbart vara ett av Sveriges största samordningsprojekt utan även att bli det bästa säger Jenny.

Salems kommun

- Ett bra exempel från Salem är att Salarps äldreboende har gått från fyra livsmedelsleveranser i veckan till två, säger Jan Lorichs, projektledare för Salems kommun.

Mer information

Projektledare Jenny Bejker
jenny.bejker@huddinge.se
08-535 313 65.

Projektledare Salems kommun
Jan Lorichs
jan.lorichs@salem.se
070-623 29 88

 Läs mer om Samordnad varudistribution.

Senast uppdaterad 06 december 2016