Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om säkerhetsläget

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån i Sverige från 3 till 4 på en femgradig skala. Våra verksamheter är öppna som vanligt och Salems kommun deltar i flera regionala samverkansmöten tillsammans med polisen, brandförsvaret, andra kommuner, sjukvården och lokaltrafiken för att tillsammans arbeta för ökad trygghet i samhället.

Inga konkreta hot

Salems kommun har nära kontakt med polisen och andra aktörer och terrorhotnivån har inte höjts till följd av konkreta hot mot Sverige utan det handlar om ett långsiktigt strategiskt arbete för att stärka Sveriges motståndskraft. Polisen uppmanar allmänheten att leva som vanligt, men öka sin medvetenhet och vaksamhet och hålla sig uppdaterade om aktuell information.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information.

Höjning av terrorhotnivån till högt hot, Säkerhetspolisens webbplats

Frågor och svar om den höjda terrornivån, Polismyndighetens webbplats

Stöd till barn och unga

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här har vi samlat länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Stöd till barn, ungdomar och familj

Mer information

Uppdaterad och bekräftad information finns på krisinformation.se

Senast uppdaterad 18 augusti 2023