Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rendering av Södergruppen arkitekter.

Tyck till om Rönninge kungsgård och Björknäs

Vid sjön Flatens västra strandområde planerar vi att möjliggöra promenadstråk, gång- och cykelvägar samt 57 nya bostäder. Nu är förslaget till detaljplan ute på samråd och invånare, företagare och andra som verkar i kommunen ges möjlighet att tycka till mellan den 25 juni och 15 september.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni fattades beslut om att ett förslag till detaljplan för Södra Ekdalen ska skickas på samråd. Förslaget till detaljplan ämnar att bekräfta befintlig markanvändning, möjliggöra för 57 nya bostäder, skydda natur- och kulturvärden, förbättra vägnätets standard, bygga ut gång- och cykelvägar samt möjliggöra ett promenadstråk längs med sjön Flatens västra strandområde. Bostadsbebyggelsen föreslås uppföras som mindre flerbostadshus, parhus och friliggande enbostadshus.

Samrådstid

Förslaget är ute på samråd mellan 25 juni och 15 september. Det innebär att du som invånare, fastighetsägare och verksam i kommunen kan läsa förslaget, ta del av handlingar och komma med synpunkter, senast den 15 september 2024. Vi anordnar även två samrådsmöten.

Samrådsmöten

27 augusti kl 18.00-20.30

3 september kl 18.00-20.30

Lilla Murgrönan (ingång på baksidan av Salems bibliotek)

Handlingar

Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan, salem.se/ronningekungsgard, i kommunhusets entré på Säby torg 16 och i Salems bibliotek på Säbyhallsvägen 30.

Skicka in dina synpunkter via e-post eller brev

Senast den 15 september 2024 kan synpunkter på planförslaget lämnas till Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se. Märk brev eller e-post med Rönninge kungsgård och Björknäs.

Senast uppdaterad 01 juli 2024