Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nödvattenplan antagen

Den 28 september antog tekniska nämnden en nödvattenplan för Salems kommun. Det är en planering för hur verksamheter och allmänheten ska kunna få tillgång till vatten vid ett omfattande vattenavbrott eller exempelvis förorenat vatten.

Kontaminering, elavbrott och större vattenläckor kan leda till att medborgare och verksamheter i kommunen blir utan rent dricksvatten eller vatten överlag. Nödvattenplanen som antagits av tekniska nämnden ska därför aktiveras vid avbrott i ordinarie dricksvattenförsörjning eller vid bekräftad förorening av dricksvatten.

Mer om nödvattenplanen

Nödvattenplanen underställer sig kommunens övergripande krishanteringsplan och ska vara ett stöd vid ett avbrott när hela eller delar av kommunen drabbas av en störning av dricksvattenförsörjningen under en längre tid. Nödvattenplanen beskriver de scenarier som utgör grund för kommunens nödvattenplanering, samt beskriver vilka som kommer att prioriteras vid en händelse och hur mycket vatten som kommer att distribueras. Planen syftar även till att klargöra ansvarsområden och arbetsfördelningen mellan ansvariga aktörer vid störningar och vattenförsörjningen.

Vid en samhällsstörning

I kommunen kommer det att finnas möjlighet att hämta vatten i Salems centrum och i Rönninge centrum. Du måste själv ha med dig dunkar för att kunna tappa upp vatten, vi rekommenderar större dunkar med tappkran, då pet-flaskor och liknande kommer att vara svåra att fylla på. Det kommer också ta lite tid innan nödvattentankarna finns på plats, så se alltid till att ha vatten för de första dygnen hemma.

Information på salem.se och via sms

Vid en sådan samhällsstörning som innebär att kommunen kommer att aktivera sin nödvattenplan kommer information att finnas på kommunens webbplats. Du vet väl också att du kan anmäla dig till kommunens SMS-tjänst för VA och få ett sms direkt i mobilen med information om planerade och akuta störningar gällande det kommunala dricksvattnet? Du hittar mer information och anmäler dig till SMS-tjänsten här.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Victoria Skynäs, säkerhetssamordnare, på victoria.skynas@salem.se eller Viktor Ibrahim, VA-ingenjör, på viktor.ibrahim@salem.se

Senast uppdaterad 09 oktober 2023