Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ändring av detaljplanen för kv. Engelsberg ute på remiss

En ändring av detaljplanen för kv. Engelsberg i Rönninge har nu skickats ut på remiss och samråd mellan 11 april och 11 maj. Ändringen syftar till att reglera tillåten exploateringsgrad och hustyper samt att skydda äldre bebyggelse av högt kulturhistoriskt värde. Välkomna att lämna in synpunkter!

Dina synpunkter är viktiga för oss

Skicka dina synpunkter till msb@salem.se eller till Salems kommun, Bygg- och miljönämnden, 144 80 Rönninge.

Läs mer om ändringen på hemsidan http://www.salem.se/engelsberg

Har du några frågor? Skicka ett mejl till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på msb@salem.se.

Senast uppdaterad 21 april 2023