Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rendering av Johan Bournonville 3D Vision / Eksjöhus AB

Förslag till detaljplan för Södra Ekdalen ute på granskning

Under kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni fattades beslut om att ett förslag till detaljplan för Södra Ekdalen i Rönninge ska skickas på granskning. Invånare, företagare och andra som verkar i kommunen ges nu möjlighet att tycka till mellan den 24 juni och 18 augusti.

Planförslaget syftar till att skydda värdefull natur- och kulturmiljö, möjliggöra nya småhus samt en upprustning av Uttringe gårds väg. Stor vikt har lagts vid att spara och utveckla platsens höga naturvärden, exempelvis kommer fältet söder om Uttringe gårds väg inte att bebyggas. 

Granskningstid

Förslaget är ute på granskning mellan 24 juni och 18 augusti. Det innebär att du som invånare, fastighetsägare och verksam i kommunen kan läsa förslaget, ta del av handlingar och komma med synpunkter, senast den 18 augusti 2024.

Handlingar

Handlingarna finns tillgängliga på hemsidan, salem.se/sodraekdalen, i kommunhusets entré på Säby torg 16 och på Salems bibliotek på Säbyhallsvägen 30.

Skicka in dina synpunkter via e-post eller brev

Senast den 18 augusti 2024 kan synpunkter på planförslaget lämnas till Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se. Märk brev eller e-post med "Södra Ekdalen".

Senast uppdaterad 24 juni 2024