Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Dags att tycka till om Salems stadskärna

Under kommunstyrelsens sammanträde den 6 november fattades beslut om att förslaget på detaljplan för Salems stadskärna ska ut på samråd. Medborgare, företagare och andra som bor och verkar i kommunen ges möjlighet att tycka till mellan den 10 november och 12 december. Två samrådsmöten planeras in 20 och 23 november.

Samrådstid

Mellan 10 november och 12 december är förslaget till ny detaljplan för Salems nya stadskärna ute på samråd. Det innebär att du som invånare, fastighetsägare och företagare kan läsa förslaget, ta del av utredningar och komma med synpunkter. Salems kommun planerar för en attraktiv boendemiljö med bland annat 600 nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett medborgarhus.

Samrådsmöten

Den 20 november och 23 november är det dags för samrådsmöten. Välkommen att träffa tjänstepersoner och förtroendevalda för att prata och ställa dina frågor om stadskärnan, ta del av handlingar och utredningar, mm. Samrådsmötena hålls i Lilla Murgrönan (ingång på baksidan av Salems bibliotek).

Måndag 20 november kl 18.30-20.30

Torsdag 23 november kl 15.30-17.30

Handlingar

Planhandlingarna finns tillgängliga på salem.se/stadskarna samt i kommunhusets entré, Säby torg 16 och Salems bibliotek, Säbyhallsvägen 30.

Skicka in dina synpunkter via e-post eller brev

Senast den 12 december 2023 kan synpunkter på planförslaget lämnas till Salems kommun, kommunstyrelsen, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se. Den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad 10 november 2023