Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Filter

Du kan använda filter för att enklare hitta det som intresserad dig.

Nyheter

 1. Detaljplanen för Södra Hallsta upphävd

  4 juli 2024

  I april 2023 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Södra Hallsta, ett beslut som därefter överklagades. Den 26 mars 2024 meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver kommunens beslut om antagen detaljplan. Den 3 juli 2024 meddelades Salems kommun att kommunen inte får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

 2. Slutantagning i gymnasievalet

  2 juli 2024

  Idag tisdag 2 juli kommer resultatet från slutantagningen i gymnasievalet. Stort grattis till alla elever som kommit in på sitt önskade val!

 3. Budgeten för 2025 antagen i kommunfullmäktige

  1 juli 2024

  Under kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni antogs Mittenstyrets budget för 2025. Budgeten innebär bland annat en satsning på skolan.

 4. Skyddsjakt på Möllebadet i sommar

  28 juni 2024

  Ibland behöver skyddsjakt bedrivas, detta är nödvändigt när djuren i fråga exempelvis orsakar skada eller är en fara för allmänheten. Inför årets badsäsong avser kommunjägaren att bedriva skyddsjakt på änder och gäss på kommunens badplats, Möllebadet.

 5. Södertörns brandförsvarsförbund besöker Fågelsångens skola vecka 27

  27 juni 2024

  Under vecka 27 kommer SBFF att besöka Fågelsångens skola och idrottshall i syfte att lära sig anläggningen. Besöken kommer att ske i olika omgångar och under tiden kommer det att finnas många brandbilar på plats i Salems centrum.

 6. Tyck till om Rönninge kungsgård och Björknäs

  25 juni 2024

  Vid sjön Flatens västra strandområde planerar vi att möjliggöra promenadstråk, gång- och cykelvägar samt 57 nya bostäder. Nu är förslaget till detaljplan ute på samråd och invånare, företagare och andra som verkar i kommunen ges möjlighet att tycka till mellan den 25 juni och 15 september.

 7. Förslag till detaljplan för Södra Ekdalen ute på granskning

  24 juni 2024

  Under kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni fattades beslut om att ett förslag till detaljplan för Södra Ekdalen i Rönninge ska skickas på granskning. Invånare, företagare och andra som verkar i kommunen ges nu möjlighet att tycka till mellan den 24 juni och 18 augusti.

 8. Kommunens krisledning avslutad

  18 juni 2024

  Salems kommun har avslutat den aktiva krisledningen. Flera insatser och aktiviteter pågår men det sker inom ramen för ordinarie verksamhet.

 9. Moderaternas budgetförslag 2025: "En ansvarsfull budget i balans"

  13 juni 2024

  Salems kommun står fortfarande, precis som många av dess invånare inför stora ekonomiska utmaningar, med skenande kostnader, höga räntor och många osäkerhetsfaktorer. Kommunen måste se över sin organisationsstruktur och noggrant budgetera för att hantera de ökande kostnaderna. Ambitionen att amortera ner skulderna måste vara central. Detta för att låneskulden per invånare inte ska bli ohanterlig samt att våra kärnverksamheter ska kunna ge den service invånarna har rätt att kräva.

 10. Byte av lokal inför kommunfullmäktiges sammanträde torsdag 13 juni

  11 juni 2024

  Med anledning av en vattenläcka i Stora Murgrönan kommer kommunfullmäktiges sammanträde torsdag 13 juni att flyttas till aulan i Rönninge gymnasium istället. Observera att sammanträdet startar kl 17.00.

Träffar per sida