Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Snöröjning och halkbekämpning

Nu börjar det bli kallt och så småningom kommer snön att komma. Här informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.

Så här prioriterar vi arbetet

Generellt ska plogning påbörjas vid tre centimeter blötsnö alternativt fem centimeter torrsnö. Utkallning sköts av en jourtjänst som bedömer läget baserat på väderlek och förhållandena på vägnätet. Att snöröja och sanda hela kommunen efter ett snöfall kan ta upp till tolv timmar efter att snöfallet upphört.

Plogning och halkbekämpning av huvudgator med kollektivtrafik och gång- och cykelbanor är första prioritet. Samtidigt plogas parkeringsanläggningar i Salem centrum och Rönninge centrum. Branta backar, korsningar, övergångsställen och busshållplatser prioriteras också. Detta följs sedan av lokalgator. På grund av miljöskäl används vägsalt så lite som möjligt på kommunens vägar, men vid behov på prioriterade vägar samt bussgator.

Inom cirka 5 timmar från det att plogningen har påbörjats är ambitionen att bussgator ska vara plogade. Inom cirka 8 timmar ska gång- och cykelvägar vara plogade medan övriga vägar ska vara åtgärdade inom 10 timmar. När plogningen startar kan variera, beroende på bland annat väderlek, snödjup samt prioriteringsordningen på gatorna. Sandning och halkbekämpning sker vid behov efter att man har plogat.

Det tar tid att snöröja – felanmäl inte för tidigt

Vi tar emot din felanmälan så snart vi kan men det tar i regel ca 10 timmar att snöröja hela kommunen från det att plogning startar. Först därefter kan vi ta emot och hantera din felanmälan. Om du upplever att din gata inte har plogats enligt ovan kan du själv göra en felanmälan där du anger exakt adress.

Så hjälper du till för ett framkomligt Salem

Bilist

 • Det är viktigt att följa parkeringsregler för att plogning ska kunna göras på ett bra sätt, både dag- och nattetid. Parkeringsförbud måste respekteras för att vägar ska kunna snöröjas och halkbekämpas!
 • Tänk på att ha rätt utrustning, såsom vinterdäck när det blir mörkare och halt. Anpassa ditt körsätt efter väglag och väder, var ute i god tid och planera din resa.
 • Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad; flytta gärna under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet och din parkeringsplats snöröjs samtidigt som övriga gatan.

Cyklist

 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda rätt utrustning - reflex och vinterdäck - när det blir mörkare och halt.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelställ hindrar för snöröjning.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Gående

 • Använd reflexer och broddar när det blir mörkt och halt.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Fastighetsägare

 • Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning och snöröjning på din fastighetsmark. På grund av olycksrisk kan du inte skotta ut plogvallen eller annan snö från tomtmark ut på gatumarken.
 • Ta bort föremål som kan vara i vägen för plogbilar på trottoar till exempel byggsäckar och sopkärl.
 • Tänk på att skotta ordentligt fram till din sopbehållare och sanda så att SRV kommer fram till säcken eller kärlet. Sopbilen har en räckvidd på två meter för hämtning av sopkärl.
 • Beskär buskar och träd! Grenar som hänger ut på en lägre höjd än 4,5 meter över körbana är ett hinder vid snöröjning. Grenar får inte hänga ut lägre än 2,5 meter över gångbana respektive gång- och cykelbana.

Senast uppdaterad 24 januari 2024