Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salemsvägen öppnar för trafik

Under början av v. 3 kommer Salemsvägen åter öppna för trafik och arbeten på Tvärvägen kommer att påbörjas. Tvärvägen kommer under tiden ha begränsad framkomlighet. Salemsvägen kommer senare behöva stängas av igen en kortare period för att vägräcke längs den nya gång- och cykelbanan ska monteras.

Arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelbana längs norra delen av Salemsvägen fortgår. Salemsvägen har därför varit avstängd sedan en tid tillbaka. Nu kommer Salemsvägen åter att öppna i några veckor då arbeten på Tvärvägen ska genomföras. När vägräcke ska monteras längs den nya gång- och cykelbanan kommer Salemsvägen åter behöva stängas av en kortare period. 

Planen var att utföra alla jobb på Salemsvägen innan öppning för att slippa en senare avstängning. En kabel behöver flyttas för att montera räcket, på grund av den kyla som har varit och att flytt av kabel skulle påverka ett antal kunder har detta tyvärr inte kunnat genomföras som planerat. 

Salemsvägen öppnar för trafik

Under måndagen 15/1 kommer avstängningsmaterialet på Salemsvägen att börja plockas bort. Gång- och cykelbanan kommer ännu inte att öppna för trafik. När materialet är bortplockat kan vägen öppna och arbeten på Tvärvägen kan påbörjas.

Begränsad framkomlighet på Tvärvägen 

På Tvärvägen ska ett nytt trafiksäkert övergångsställe anläggas som binder ihop befintlig gång- och cykelbana med den nya. Under arbetets gång kommer det vara begränsad framkomlighet på vägen då ett körfält kommer att vara avstängt. Bussen kommer att trafikera som vanligt om ingen annan information läggs upp här. Arbetet planeras pågå i cirka 3 veckor. 

Montering av vägräcke på Salemsvägen - avstängning

För att den nya gång- och cykelbanan ska vara trafiksäker behöver ett vägräcke monteras mellan körbana och gång- och cykelbana, Salemsvägen kommer då att behöva stängas av igen. Avstägningen blir en kortare period. Vägräcket planeras att monteras då arbeten på Tvärvägen är klara. 

Planen var att utföra alla jobb på Salemsvägen innan öppning för att slippa en senare avstängning. En kabel behöver flyttas för att montera räcket, på grund av den kyla som har varit och att flytt av kabel skulle påverka ett antal kunder har detta tyvärr inte kunnat genomföras som planerat. 

 

Planen är fortfarande att den nya gång- och cykelbanan ska öppna under Q1 2024. 

Vi ber om överseende med hur dessa arbeten påverkar er. 

 

Vid frågor, kontakta projektledare Stefan Grahn på 08-532 592 71 eller stefan.grahn@salem.se.

Senast uppdaterad 12 januari 2024