Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Remiss angående förslag till ny gång- och cykelplan för Salems kommun

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 14 december 2022 att sända förslag på gång- och cykelplan för Salems kommun på remiss. Samråds- och remisstiden pågår från den 19 december 2022 till den 28 februari 2023.

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i november 2013 en gång- och cykelplan för framtida utbyggnader av gång- och cykelstråk i kommunen. Gång- och cykelplanen är ett levande dokument som sträckte sig över perioden 2012-2020. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att uppdatera planen och den nya versionen kommer att ersätta den tidigare versionen av kommunens gång- och cykelplan.

Ny version av gång- och cykelplan

Den nya versionen av planen bygger på tidigare plan i strukturen och föreslagna åtgärder, men har uppdaterats för att bättre passa kommunens nuvarande situation. Gång- och cykelplanen har som syfte att fungera som ett underlag för vidare planering av gång- och cykeltrafiken i kommundelarna Salem och Rönninge. I planen finns både åtgärdsförslag där nya åtgärder föreslås och prioriteras samt planeringsunderlag som kan användas i Salems kommuns arbete med gång- och cykelfrågor.

Remiss

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 14 december 2022 att sända förslag på gång- och cykelplan för Salems kommun på remiss.

Senast den 28 februari 2023 kan du lämna synpunkter på förslag till gång- och cykelplanen till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på adress Salems kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 144 80 Rönninge eller via e-post till msb@salem.se. Ange ärendenamn: Gång- och cykelplan.

Senast uppdaterad 19 december 2022