Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förlängd 30 km/h-sträcka på Säbytorgsvägen

För att öka trafiksäkerheten vid skolor och förskolor har 30 km/h-sträckan på Säbytorgsvägen som går förbi Skogsängsskolan förlängts för att även gå förbi förskolan Skogsängsgården.

Tidigare har en sträcka förbi Skogsängsskolan på Säbytorgsvägen haft en hastighetsbegränsning på 30 km/h vardagar kl 07-18. Denna sträcka har nu förlängts för att även gå förbi förskolan Skogsängsgården.

Tidigare sträcka med 30 km/h i grönt och förlängning av sträckan i blått. Totalt blir hela sträckan ca 600 m.

 

Då kommunen har en 30 km/h-policy som säger att 30 km/h-sträckor ska användas där behovet av efterlevnad är som allra störst, främst vid skolor och förskolor anses en förlängning av 30 km/h-sträckan förbi förskolan vara en motiverad trafiksäkerhetshöjande åtgärd. 

Senast uppdaterad 03 maj 2023