Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föreslagen höjning av VA-taxan från och med 1 mars

VA-verksamheten har föreslagit en höjning av VA-taxan. Förslaget är att det rörliga delen i brukningsavgifter höjs med 15 % och fasta delen med 20 % från och med den 1 mars 2024. Anläggningsavgifter lämnas oförändrade. Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxan den 22 februari.

För en genomsnittlig villa som gör av med 150 kubikmeter vatten per år innebär det en höjning med 89 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet blir det en ökning med ungefär 68 kronor per månad.

Höjningen föreslås främst på grund av stora räntehöjningar och ökade kostnader för bland annat inköp av vatten från Stockholm Vatten och Avfall samt ökade kostnader för avloppsrening (SVOA).

Vatten- och avloppsverksamheten, VA får varken gå med vinst eller förlust

Brukningstaxan är den som alla fastighetsägare betalar för att använda de kommunala VA-tjänsterna. Den består av två fasta årliga avgifter (vattenmätare och lägenhetsavgift) och en rörlig avgift som styrs av hur mycket vatten du förbrukar.

Vatten- och avloppsverksamheten, VA, är en verksamhet som finansieras via avgifter och får varken gå med vinst eller förlust.

Kommunfullmäktige fattar beslut om VA-taxan den 22 februari.

 

Senast uppdaterad 02 februari 2024