Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Angående nya gång- och cykelbanan längs Salemsvägen

Arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelbana längs Salemsvägen pågår fortfarande. Vägen är färdigställd men ett vägräcke behöver monteras längs sträckan innan vägen kan öppna för gång- och cykeltrafik. 

Arbetet med vägräcket har blivit försenat på grund av arbeten som ska utföras av tredje part och kommunen försöker att påverka framdriften av projektet i detta skede. Kommunen har en tät dialog med parten och gör vad som är möjligt för att projektet ska kunna färdigställas så snart som möjligt.  

Vi ber om överseende med detta och tackar för förståelsen.

 

Senast uppdaterad 18 mars 2024