Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kraftigt snöfall förväntas under tisdagen och onsdagen

Under tisdagen och onsdagen förväntas kraftigt snöfall i kombination med blåsigt väder. Snöfallet kan bland annat leda till begränsad framkomlighet, trafikstörningar och elavbrott. Läs mer om hur Salems kommun jobbar snö- och halkbekämpning.

Snö- och halkbekämpning i kommunen

Plogning och halkbekämpning av huvudgator med kollektivtrafik och gång- och cykelbanor är första prioritet. Samtidigt plogas parkeringsanläggningar i Salem centrum och Rönninge centrum. Branta backar, korsningar, övergångsställen och busshållplatser prioriteras också. Detta följs sedan av lokalgator. 

Tänk på att följa parkeringsregler för att plogning ska kunna göras på ett bra sätt, både dag- och nattetid. Tänk också på att anpassa ditt körsätt efter väglag och väder, planera din resa i god tid och utgå från att resan kan ta längre tid än vanligt.

Läs mer på vår hemsida.

Mer information

Håll dig uppdaterad om läget på krisinformation.se

Läs mer om trafikläget på trafikverket.se

Läs mer om läget i kollektivtrafiken på sl.se

Senast uppdaterad 06 mars 2023