Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Eldning avrådes

Det varma och torra vädret medför att det är stor brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Räddningstjänsterna i Stockholms län avråder från eldning från och med den 7 juni.

Avrådan gäller hela länet. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

För mer info se länk, https://www.sbff.se/aktuellt/raddningstjansterna-i-lanet-avrader-fran-att-elda/

 

Frågor och svar vid eldningsförbud

Så gäller i sammanhållen bebyggelse


Får jag grilla i min egen trädgård?
Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och
markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.
Får jag grilla om min tomt gränsar till skog?
Ja, om det inte finns risk för antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.
Får jag grilla på min balkong eller innergård?
Du får grilla på din balkong förutsatt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det.
Får jag grilla på min kolonilott?
Du får grilla på din kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser.
Får jag grilla i parker?
Du får grilla i parker på fasta grillplatser förutsatt att inte lokala föreskrifter säger annat.

Får jag grilla på min camping?
Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde,
bör du ta reda på vad som gäller för just det området.
Får jag använda min vedeldade vedtunna?
Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
Får jag använda min vedeldade bastuflotte?
Ja.
Får jag tända rislykta/thaillykta (som släpps upp och åker med vinden)?
Nej.

Så gäller förbudet i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse

Får jag grilla på naturcampingplatsen?
Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.
Får jag grilla på stranden vid badplatsen?
Ja, men endast om det är på en fast grillplats och om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark.
Får jag grilla på en klippa i skärgården?
Du får grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.
Är stormkök/friluftskök okej att använda?
Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.
Får jag använda engångsgrill?
Nej. Undantag: Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
Får jag grilla över öppen eld?
Ja, för matlagning på en fast grillplats.
Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller?
Nej.
Får jag laga mat på Muurrika?
Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle eller ställas över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?
Ja
Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?
Ja, men det kan krävas tillstånd och utbildning för att avfyra fyrverkerier. Se MSBs webbplats.

Definitioner

Fast grillplats - En fast grillplats är en plats som är byggd speciellt för grillning. Den är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen ska det finnas en
bred markyta med grus eller annat brandsäkert material.
Sammanhållen bebyggelse = tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
Mark utanför sammanhållen bebyggelse = skog och mark, övrig mark
Egen tomt = privata tomter, bostadsrätter, (till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten).

Senast uppdaterad 07 juni 2019