Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Tack för alla svar i årets medborgarundersökning

Nu har vi fått resultaten av medborgarundersökningen som genomfördes hösten 2020. Årets resultat visar bland annat att Salems invånare är än mer nöjda med kontakten med kommunen.

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för att kommunen ska se vad våra medborgare tycker om kommunen. Resultaten används som del i uppföljningen av kommunens övergripande mål.

Varje år deltar Salems kommun i SCBs medborgarundersökning och i årets undersökning har 100 kommuner deltagit. Undersökningen når ut till 1200 medborgare i Salems kommun i åldern 18-84 år som genom att delta får möjligheten att svara på frågor om vår kommun och är en del av bedömningen i bilden av hur våra medborgare ser på oss. 

Resultatet presenterar hur våra medborgare betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva i (Nöjd-Region-Index)

  • Kommunens verksamhet (Nöjd-Medborgar-Index)

  • Medborgarens inflytande på kommunens verksamheter och beslut (Nöjd-Inflytande-Index) 

Medborgarna är nöjda med de utbildningsmöjligheter som finns

Undersökningen presenterar olika betygsindex varav Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur medborgarna bedömer Salems kommun som en plats att bo och leva på. Det sammantagna betyget där blev 65 medan genomsnittet för samtliga deltagande kommuner var 60, föregående år visade Salem ett resultat på 64 och övriga kommuner 59. Undersökningen visar även att Salems medborgare är nöjda med och vill bevara de utbildningsmöjligheter som finns, men det som skulle kunna förbättra betyget är en prioritering av trygghet, bostäder samt fritidsmöjligheter. 

Kommunens verksamheter får fortsatt bra betyg

Nästa index är Nöjd-Medborgar-Index (NMI) som beskriver hur medborgarna ser på kommunens verksamheter. Resultatet från årets undersökning gav betyget 59 jämfört med övriga kommuner som har snittbetyget 55. Salems medborgare är nöjda med förskolan och vatten och avlopp, det som önskas en förbättring inom är renhållning och sophämtning. Det som medborgaren helst ser en prioritet av är miljöarbete, gator/vägar, kultur och grundskolan. 

Högre inflytande än genomsnittet

Det sista området är Nöjd-Inflytande-Index (NII) som visar hur medborgarna i Salems kommun ser på sitt inflytande i kommunen. Betygsindexet visar på 47 (43 föregående år) jämfört med snittbetyget för övriga kommuner i undersökningen som blev 40 (39), här har resultatet för Salems kommun ökat mer än övriga kommuner och bryter därmed en negativ trend som synts under några år. Salemsborna är nöjda med kontakten med förtroendevalda och ledande tjänstemän i kommunen. Frågeområden som bör prioriteras är påverkan och förtroende. Områden som bör om möjligt förbättras är information till medborgarna.

Om du har synpunkter på hur kommunen kan förbättra sitt arbete och sina verksamheter, lämna dem gärna på salem.se/synpunkter.

Senast uppdaterad 19 februari 2021