Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Prioriterade klimatsatsningar med start år 2023

I februari 2022 antogs Salems kommuns övergripande klimatmål och kommunen har under våren påbörjat arbetet med att omsätta klimatmålet i praktiken. Under kommunfullmäktige den 16 juni godkändes Alliansens budgetförslag 2023-2025 som bland annat innebär särskilda satsningar för att ytterligare stärka vårt långsiktiga klimatarbete mot målet om ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Kommunens övergripande klimatmål lyder: Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045. Kommunen arbetar fortlöpande med att omsätta klimatmålet i praktiken på olika sätt och gör grundliga utredningar i samband med att vi tar fram väl avvägda planer och strategier för att nå detta.

Budgetförslaget 2023-2025 inkluderade särskilda klimatsatsningar för att ytterligare stärka kommunens långsiktiga klimatarbete mot målet om ett klimatneutralt Salem senast år 2045. Under kommunfullmäktige den 16 juni godkändes budgetförslaget och beslut togs om att avsätta extra medel för ett antal prioriterade klimatsatsningar: 

  • Hållbarhetsstrateg i kommunen år 2023 och 2024. En hållbarhetsstrateg kommer anställas på heltid inom kommunen för att fortsätta driva ett offensivt klimatarbete.

  • Viktigt med god kompetens. Förhöjd kompetens är en nyckel för ett lyckat klimatarbete. Medel avsätts därmed för kompetenshöjande insatser för organisationen inom klimatarbetet. 

  • Fokus på hållbarhetskommunikation. Under det kommande året kommer kommunen satsa mer på att dela viktig information och driva god hållbarhetskommunikation med kommuninvånare.

Vårt övergripande klimatmål som antagits under 2022 är ambitiöst och offensivt. Dessa prioriterade satsningar kommer göra att vi tar stora steg framåt med vårt klimatarbete. För att det övergripande målet ska nås behöver kommunen, våra invånare samt det lokala näringslivet arbeta tillsammans för att minska utsläppen. Utbildning och kommunikation är viktiga grundpelare i detta arbete och nu säkerställer vi att dessa prioriteras, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad 20 juni 2022