Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nytt politiskt styre i Salems kommun

Efter torsdagens kommunfullmäktige står det klart att ett nytt styre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Rönningepartiet samlas under konstellationen “Mittenstyret för Salems bästa”.

Under kommunfullmäktiges sammanträde 23 november verkställdes den nya majoriteten och nya nämndpresidier har utsetts.

Kommunstyrelsen:

Arne Närström (S) har valts till ordförande tillika kommunalråd, Wictoria Berglund (C) till 1:e vice ordförande, samt Rickard Livén (M) till 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd.

Krisledningsnämnden:

Arne Närström (S) har valts till ordförande, Rickard Livén (M) till 1:e vice ordförande, samt Wictoria Berglund (C) till 2:e vice ordförande.

Tekniska nämnden:

Raili Nilsson (C) har valts till ordförande, Leutrim Kadriu (S) till 1:e vice ordförande, samt Rickard Livén (M) till 2:e vice ordförande.

Barn- och utbildningsnämnden:

Martin Lange (S) har valts till ordförande, Åsa Dahl (L) till 1:e vice ordförande, samt Björn Odelius (M) till 2:e vice ordförande.

Bygg- och miljönämnden: 

Anders Klerkefors (R) har valts till ordförande, Lisa Källberg Vittikko (S) till 1:e vice ordförande, samt Björn Kvist (M) till 2:e vice ordförande. 

Socialnämnden:

Andreas Dahl (S) har valts till ordförande, Anna-Helena Brandt (C) till 1:e vice ordförande, samt Elisabeth Bovin Exner (M) till 2:e vice ordförande.

Kultur- och fritidsnämnden: 

Johanna Liljedahl (L) har valts till ordförande, Michael Lindahl (R) till 1:e vice ordförande, samt Andreas Lundvall (M) till 2:e vice ordförande.

Valnämnden:

Ray Olsson (S) har valts till ordförande, Berith Eriksson (L) till 1:e vice ordförande, samt Ulf Malmström (M) till 2:e vice ordförande.

Revisionen:

Bo Selander (M) har valts till ordförande och Göran Tjulin (R) till vice ordförande. 

Valberedningen:

Anders Klerkefors (R) har valts till ordförande och Lennart Kalderén (M) till vice ordförande.

Senast uppdaterad 28 november 2023