Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ny nämnd - tekniska nämnden ersätter tekniska utskottet

Sedan den 1 januari 2023 har vi en ny nämnd i Salems kommun - tekniska nämnden. Hittills har ärenden som har att göra med bland annat trafik, vatten och avfall samt fastigheter behandlats i kommunstyrelsens tekniska utskott, men nu har utskottet alltså ersatts med en nämnd.

Den tekniska nämnden förfogar över miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatu- och VA-enhet, fastighetsenhet samt centrala administration. Kommunens kommunalråd Rickard Livén (M) innehar rollen som ordförande för den tekniska nämnden, Raili Nilsson (C) är 1:a vice ordförande och Leutrim Kadriu (S) är 2:e vice ordförande. Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är Christina Lood och nämndsekreterare för den tekniska nämnden är Karin Ternbom.

Nämnden sammanträder för första gången den 9 februari 2023.

Läs mer om den tekniska nämnden i dess reglemente.

Senast uppdaterad 12 januari 2023