Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mittenstyrets budget 2024: “Vi satsar på barn och unga och höjer skolpengen i Salem”

Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden i Salem har nu fastställt hur det nya styrets budgetsatsningar för 2024 ska fördelas. Resultatet blir bland annat mer pengar till skolorna i form av höjd skolpeng, ett annat beslut är att införandet av minskad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande skjuts upp då frågan ska utredas ytterligare.

Det nya styret “Mittenstyret för Salems bästa” består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Rönningepartiet. Deras nu antagna budget innehåller satsningar på skolan som innebär att barn- och utbildningsnämnden nu omfördelar sin budget. För grundskolan betyder det höjd skolpeng och alla kommunens skolor får extra pengar utifrån elevantal. Grundbeloppet inom grundskolan ökar då med 4,41 procent vilket motsvarar knappt 8 miljoner kronor.

De kvarstående 2,7 miljonerna av budgetsatsningen till grundskolan, som totalt uppgår till 10,6 miljoner kronor, ligger kvar i budgetposten kommunstyrelsen till förfogande. Beslut om dessa fattas under våren 2024.

Salems kommun har sedan 2022 drivit ett uppskattat projekt för ökad skolnärvaro. Projektet vänder sig till elever som riskerar, eller som redan har, problematisk skolfrånvaro. Mittenstyret ser positivt på projektet och säkerställer att medel finns för att det ska kunna fortsätta genom att överföra en halv miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden.

– Varje elev har rätt till en trygg och kvalitativ skolgång utifrån sina egna förutsättningar. Skola och barnomsorg ska därför ha de resurser som krävs för att nå uppsatta mål, säger Martin Lange (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

I sin budget väljer även Mittenstyret att behålla omsorg på obekväm arbetstid (Nattis) som barn- och utbildningsnämnden tidigare i år beslutade att avveckla av besparingsskäl.

– Vi vet att denna verksamhet är kritisk för att en del familjer ska få vardagen att gå ihop. Alla har inte möjlighet att kunna jobba dagtid. Många av våra samhällsviktiga funktioner innebär arbete på obekväm tid. Satsningen på 0,6 miljoner kronor möjliggör att Nattis kan vara kvar, säger Åsa Dahl (L), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden.

När det gäller vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande har barn- och utbildningsnämnden beslutat att avvakta med att genomföra ett tidigare fattat beslut om att minska vistelsetiden till 15 timmar per vecka, istället för 30 timmar per vecka. Barn- och utbildningsförvaltningen ska återkomma med en förnyad konsekvensanalys under första halvåret 2024. Konsekvensanalysen behövs för att tydliggöra kostnader och vilka besparingar som kan göras om beslutet fullföljs.

Kontakt

Martin Lange (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden, martin.lange@salem.se

Åsa Dahl (L), vice ordförande barn- och utbildningsnämnden, asa.dahl@salem.se

Senast uppdaterad 11 december 2023